Alarmy syreny strażackiej
Typy alarmu Sposób alarmowania Sposób odwoływania alarmu
Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska
(np. pożar)
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Dźwięk ciągły trwający 3 minuty
Alarm powietrzny Dźwięk modulowany trwający 3 minuty
Alarm o skażeniach Dźwięk trwający 10 sek. powtarzany przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek.
Zbiórka strażaków (np. akcja) 3 krótkie sygnały trwający około 10 sek.
1 krótki sygnał trwający około 10s.